Спектър
ЦЕНОРАЗПИС НА КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
Доц. д-р Венелин Герганов

Доц. д-р Венелин Герганов

Клиника по неврохирургия, INI (International Neuroscience Institute), Hannover

Завършва медицина в Медицински Университет - София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия към МУ, София и в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия.

Провежда субспециализации в областта на хирургията на черепната основа, невроендоскопия, минимално-инвазивна и образно-ръководена неврохирургия (невронавигация), както и по спинална хирургия, в Австрия и в Германия.

Доц. Герганов е един от най-близките ученици и сътрудници на корифея на световната неврохирургия Проф. Маджид Самии. Учи питуитарна хирургия при проф. Рудолф Фалбуш, съдова хирургия при проф. Хелмут Берталанфи и ендоскопска трансназална хирургия при проф. Волфганг Драф. Cтарши лекар и завеждащ отделение в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия (директор проф. М. Самии). Доцент по неврохирургия в Медицински Университет Хановер.

Научна дейност:

 • Автор на 167 научни публикации и съавтор в 28 интернационални учебници/монографии, сред които и в най-авторитетния Youmans Neurological Surgery, както и на фундаменталната монография „Surgery of Cerebellopontine Angle Lesions“ (Samii M, Gerganov V).
 • Помощник главен редактор: Neurosurgical Review; Член на Редакционната колегия: Clinical Neurology and Neurosurgery; BioMed Research International; Neurosurgery Journal; Austi Journal of Surgery

Членство в медицински/научни дружества:

 • Европейска Асоциация на Неврохирургичните Дружества
 • Интернационално Дружество по Неврохирургия Маджид Самии
 • Германско Дружество по Неврохирургия
 • Българско Дружество по Неврохирургия
 • Европейско Дружество по Хирургия на черепната Основа
 • Германско Дружество по Хирургия на черепната Основа
 • Асоциация на Университетските преподаватели, Германия


Д-р Пандев

Име: Доц. д-р Румен Любенов Пандев дм


Акад. Степен: Доцент по Хирургия

Доктор по Медицина


Завеждащ Отделение по Еднодневна хирургия,

Секция „Ендокринна Хирургия”

Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ”

Медицински Университет- София


ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО „ЕНДОКРИННА ХИУРГИЯ” според критериите на EВРОПЕЙСКИЯ БОРД ПО ХИРУРГИЯ, (EUROPEAN BOARD OF SURGERY, DIVISION OF ENDOCRINE SURGERY)

след положен изпит през Април.2008г в Барселона

един от 50 ендокринни хирурзи с подобен сертификат в Европа


Владее: Немски, Английски и Руски език.

Професионално развитие:

-03/1990 -12.1991г - Клиничен ординатор при II-ра Хирургия на МА-София


-От 12/1991г - асистент в Клиниката по Ендокринна Хирургия на Медицински Университет -София

-1996г – Основател и секретар на Фондация “Ендокринни Тумори”, впоследствие “Символ на надеждата” с цел изграждане на Клиника с профил Ендокринна Хирургия.


-18.Август.1999г – Виена- на Конгреса на International Society of Surgery(ISS) и на International Association of Endocrine Surgeons(IAES) заедно с 27 ендокринни хирурзи от 18 държави участвува в учредяване на – „Международна Експертна Научна Група”с цел създаване на Европейска Асоциация по Ендокринна Хирургия

-Декември.2002г – Защита на дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”


Април. 2003г – Виена – съвместно с 41 ендокринни хирурзи от 17 Европейски държави – е съучредител на Европейската Асоциация по Ендокринна Хирургия (European Society of Endocrine Surgeons(ESES) www.eses.cc)


Април 2005г – в гр. Банско- Учредител на Работната Група по Ендокринна Хирургия, към Българско Хиррургическо Дружество.

Избран за секретар на

Работната Група по Ендокринна Хирургия

От Септeмври.2001г -2009г

Основател и Медицински Управител на СХБАЛ”Символ на надеждата”- Немската Хирургична Клиника, в гр. Г.Делчев

Въведен е модела на One-Day Thyroid Surgery, над 2000 тиреоидни операции.


- Февруари. 2010- Избран за Доцент по Хирургия

Завеждащ Клиника по Еднодневна хирургия,

Секция „Ендокринна Хирургия”

Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ”

Медицински Университет- СофияМай. 2010г- Виена- На редовния годишен конгрес на Европейската Асоциация на Ендокринните Хирурзи,

Доц. д-р Пандев е избран за

- Председател на Съвета на Националните Делегати- и

- Член на Изпълнителното Бюро-


Окт.2010- София, на Националния конгрес по Хирургия

Доц. д-р Пандев е избран за

Председател на Контролната Комисия на

Българското Хиррургическо Дружество.


Специализации:

От 1995 до 2009г: над 18 специализации в Унив.Клиника по Хирургия-Виена, Работна Група по Ендокринна Хирургия.

Проф.д-р Бруно Нидерле

Май.2004г- специализация в Унив. Клиника по Хирургия- Пиза

Отделение по Ендокринна Хирургия- проф.д-р Пауло МиколиНоември.2004 и 2006г - Специализация и Операционен Курс,

Център по Минимално-Инвазивна Ендокринна Хирургия – гр.Есен, проф.д-р Мартин Валц.


Април 2005г – Съучредител на Работната Група по Ендокринна Хирургия в България.


Април 2006г- Организира в Немска Клиника, операционен курс с международно участие на тема „Минимално инвазивна отворена тиреоидна хирургия” – гост-оператор

Проф.д-р Бруно Нидерле (Виена).


Участия в Международни Конгреси:

До 2011г- Изнесени общо 55 научни съобщения на различни форуми от които 32 на международни конгреси.


1997г гр.Хале - На XVI Редовен Конгрес на Немската

Асоциация на Ендокринните Хирурзи- присъдена

I-ва награда.

Тема: Medullary Thyroid Carcinoma- calcitonin level and tumor staging- can metastasis be predicted before surgery.


1998г гр.Линц - На Форума “Thyroid One” присъдена в

колектив Poster prize.

Тема: The medullary microcarcinoma of the thyroid gland.


Публикации до 2001г (виж списък):

Публикации в национални научни издания - 20

Публикации в международни научни издания - 25.


Приноси:

 1. Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995г - материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996,

Langenbeck`s Arch of Surgery 2003,


 1. Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при Медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с Фамилен Медуларен Карцином, материалът е публикуван в Дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”2002


 1. Въвеждане на Калцитониновия стимулационен тест при болни с Медуларен Тиреоиден Карцином материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997


 1. Въвеждане на Еднодневната Тиреоидна Хирургия в България - материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003,


5. Прилагане на операции на щитовидна жлеза без поставяне на дренаж, за периода (2001 -2007г - 1656 пациенти)


6. Въвеждане в България на Безкръвни Операции на Щитовидната жлеза - Минимално Инвазивната Отворена Тиреоидна Резекция (2002г) и Минимално Инвазивната Видео-Асистирана Тиреоидна Резекция (2005г).Членство в научни организации:


 • Член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на European Society of Endocrine Surgeons(ESES)

Единствeн представител от Източна Европа в управителното тяло на Европейската Асоциация.


 • Председател на National Delegate Council на European Society of Endocrine Surgeons(ESES).


 • Педставител на България в Division of Endocrine Surgery към European Board of Surgery на European Association of Medical Specialities (UEMS)


 • Член на German Association of Endocrine Surgeons (CAEK)


 • Член на International Society of Surgery(ISS)


 • Член на International Association of Endocrine Surgeons(IAES)


 • Член на International College of Surgeons


 • Член на Работна Група по Ендокринна Хирургия - Виена


 • Секретар на Работната Група по Ендокринна Хирургия към Българско Хирургическо Дружество


 • Член на Българското Хирургическо Дружество- Председател на Контролната Комисия при Българско Хирургическо Дружество


 • Члена на International Editorial Board of Balkan Medical Journal, The Official Journal of Trakya University Faculty of Medicine. www.avesyayincilik.com


 • Члена на International Editorial Board of Journal of Dialog in Endocrinology, The Journal of the Society of Dialog in Endocrinology. www.jde.endokrin.com


Венцислав Тимушев

Д-р Венцислав Тимушев

Завършва Медицински университет София през 1995 г. Придобива специалност Ортопедия и травматология. 

Започва своята кариера в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, където работи 8 години от 1996 г. до 2004 г. От 2004 г. до момента практикува в Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина “Проф. д-р Димитър Шойлев” в София.

Д-р Венцислав Тимушев е специалист по артроскопска и ендоскопската хирургия, и е един от последните ученици на спортния травматолог проф. Димитър Шойлев. 


Веоника Иванова

Вероника Иванова

Психологическо консултиране и психотерапия

Магистър по психология, Специалност – клинична психология (психоаналитична перспектива ), Сертификационна тренинг програма EMDR психотерапия и супервизия, Сертификационно обучение за работа с Тематичен аперцептивен тест – TAT, Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне - BVRT, Уисконсински тест за сортиране на карти – WCST, Минесотски многофакторен личностен въпросник 2 - MMPI– 2, Обучителен курс за работа в специфични условия за подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания вследствие на онкологични заболявания.

Компетентности - разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология, чрез теоретично и практическо обучение основано на класическата психоаналитична парадигма. Владеене на методите за клинично психологическо изследване, професионална работа с психодиагностични техники, консултиране , кризисни интервенции и психотерапия.

Трудов стаж : СБАЛО-ЕАД - Кабинет медицинска психология, Дневен център за рехабилитация на онкологично болни по проект „Подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания следствие онкологични заболявания”, МТСП – Програма ФАР, Координатор на проект за СБАЛО ЕАД - Международно проучване ORCAB - Подобряване на качеството и безопасността в болниците: връзка между организационна култура, бърн аут и качество на здравните грижи, Медико -стоматологичен център 2000 ЕООД.

Научна дейност:

 • Автор на 167 научни публикации и съавтор в 28 интернационални учебници/монографии, сред които и в най-авторитетния Youmans Neurological Surgery, както и на фундаменталната монография „Surgery of Cerebellopontine Angle Lesions“ (Samii M, Gerganov V).
 • Помощник главен редактор: Neurosurgical Review; Член на Редакционната колегия: Clinical Neurology and Neurosurgery; BioMed Research International; Neurosurgery Journal; Austi Journal of Surgery

Монографии и учебници - Клинично ръководство : Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, раздел : 1.Контрол на психосоциален дистрес 1.1. Оценка на психосоциален дистрес . 1.1.1. Стандарти за грижи при психосоциален дистрес . 1.1.2. Институционална оценка на стандарти за психосоциални грижи. 1.1.3. Начален скрининг за дистрес и психосоциални потребности, раздел. 1.3. Контрол на психиатрични разстройства. 1.3.1. Поведение при разстройства в адаптацията и настроението. 1.3.5. Поведение при психотични разстройства и шизофрения .

Оценка и контрол на дистрес при карцином на гърда; Учебна книга - Клинично поведение при карцином на гърда: Издател:АРТ ТРЕЙСЪР, Варна, 2013; 189 – 195.

Клинично ръководство „Поведение при карциом на гърда”, раздел 7: Най-добри поддържащи грижи; Контрол на карциномен дистрес ; 197 - 202 .


ЦЕНОРАЗПИС НА КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Наименование

Цена в лева

37.01

Лекарски преглед от неврохирург доц.Венелин Герганов

100

37.02

Инфилтрации под КТ контрол – 1 зона

250

37.03

Инфилтрации под КТ контрол – 2 зони

350

38

Лекарски преглед от енокринен хирург проф. Румен Пандев

100

39

Лекарски преглед от невролог доц. Марко Клисурски

100

40.01

Лекарски преглед от ортопед-травматолог д-р Венцислав Тимушев /първичен/

40

40.02

Лекарски преглед от ортопед-травматолог д-р Венцислав Тимушев /вторичен/

20

40.03

Плазмотерапия – 3 броя

500