Спектър
  • Начало
  • Спектър
  • Психологическо консултиране и психотерапия

Психологическо консултиране и психотерапия

 

Информация

Психологична помощ е препоръчителна при тези, които изпитват психологически затруднения и проблеми, в основата на които стоят емоционално травматични преживявания. Те могат да имат различен произход, като пренебрегване и отблъскване в детска възраст, неподходящо отношение и поведение на родители или партньор, раздяла с близки, загуба на работа, уволнение, нещастен случай, нараняване, емоционално насилие, изоставяне, установяване на тежко соматично заболяване, автомобилен инцидент, хирургически интервенции, които са били емоционално или физически увреждащи и много други. Емоционалната травма не е само събитие, което застрашава живота и наранява тялото. Всяко събитие, което оказва продължително негативно въздействие върху живота е травматично. Към психолог могат да се обърнат тези, които изпитват тежка форма на страх, тревожност , депресивност и други емоционални проблеми, трудно се справят с професионалните си и семейни задължения, изолират се от общуване с другите, избягват все повече онова, което им напомня за инцидента, имат повтарящи се негативни мисли, спомени или кошмарни сънища. Целенасочена психологична помощ е успешна в случаи на лични проблеми на базата на травми, при негативна представа за собственото тяло, при проблеми свързани със самооценката, при високи нива на тревожност от достатъчно добро представяне и други свързани с тревожността дисфункции – фобии, паническо разстройство и генерализирана тревожност.

Дейности : Диагностика чрез използване методите на психологическо изследване и работа с психодиагностични техники ; Кризисни интервенции ; Индивидуална психотерапия ; Психологическо консултиране.

Записвания за консултация при психолог могат да се направят на Моб.тел. +359 887 440 373

Продължителността на една консултативна сесия е 60мин. Цена – 50лв.

Продължителността на една терапевтична сесия е до 90мин. Цена – 50лв.