Спектър
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03

РЕНТГЕНОГРАФИЯ


Информация

Рентгенографията е диагностичен метод, използващ рентгеновите лъчи за изобразяване на различни структури на човешкото тяло върху фотографска плака с цел диагностика и проследяване на заболяването (клинични цели) или с цел провеждане на научни изследвания. Конвенционалната рентгенография е крайъгълният камък на съвременната образна диагностика и въпреки това почти няма област в медицината, в която информацията от рентгеновото изследване да не е широко застъпена в диагностичния процес. Рентгенографията се използва в диагностиката на травми, счупвания, тумори, кисти и други обем заемащи процеси, инфекции, дегенеративни заболявания на опорно-двигателната система и други.

Рискове и недостатъци в използването на конвенционалния рентген

Рентгеновото лъчение притежава йонизираща способност, което е причината да бъде опасно за хората. Радиацията, използвана за конвенционална рентгенова диагностика е по-висока от тази, която ни съпътства от околната среда, но значително по-ниска от други методи на образна диагностика (напр. компютърна томография). Ето защо трябва да се осъществява строг контрол върху нейното използване. Що се отнася до повечето профилактични изследвания с конвенционален рентген, които се извършват през голям интервал от време (година и повече), не са опасни за здравето. Застрашени са хората, които страдат от специфични заболявания, изискващи провеждането на много рентгенови снимки в кратък период от време. В този случай лекуващият лекар е длъжен да води картон, в който се означава с колко милисиверта (единица за измерване на радиационната доза) е бил натоварен организма с всяка рентгенография. Рентгенографията трябва да се провежда само по преценка на лекар, където предимствата са много повече от риска. За намаляване на облъчването се използват специални техники. Необходимо е да се ограничава броя на графиите до този, който е необходим и да се правят минимум повторни изследвания. От съществено значение е да се избягват излишните заявки за рентгеново изследване, особено тези при които се изисква продължителна експозиция (изследване на стомах с бариева каша).

След изследване с рентген, е препоръчително да се засили приемът на зеленчуци и плодове и други храни, богати на антиоксиданти: цвекло, домати, безкостилкови плодове, червено вино, цитрусови плодове и др. Приемайте продължително време и комплексни витамини, изписани от личния ви лекар.

Въпроси

Какво представляват и как се получават рентгеновите лъчи?
Рентгеновото лъчение, известно още като X-ray или X-лъчи, е вид електромагнитно лъчение, невидимо за човешкото око. То се получава в резултат на рязко намаление на скоростта на електроните или тяхното спиране в преграда, каквито в случая са човешките тъкани. В образната диагностика електроните се ускоряват във вакуумна тръба между два електрода с високо напрежение. Понастоящем се използва термоелектронната тръба на Кулидж, която представлява херметично затворена стъклена тръба, в която са припоени два електрода – катод и анод. Колкото вакуумът е по-голям, толкова по-добре работи тръбата.
Как се получават образите на човешките тъкани?
Рентгеновият образ се дължи на свойството на човешките тъкани да поглъщат в различна степен рентгеновите лъчи, преминаващи през човешкото тяло. Например костите и други образувания, съдържащи калций, ги поглъщат по-силно от меките тъкани, на което се основава използването на рентгеновите лъчи в медицината за наблюдаване на почти всички органи и структури в тялото – кости, бели дробове, коремни органи и др. Болестните промени водят до промяна в образа. При конвенционалната рентгенография образът е резултат от нанесени сенки, които се виждат на флуоресциращ екран или се документират върху филм. Има четири основни плътности: газ, мазнина, меки тъкани и калцифицирали структури. Рентгеновите лъчи, които минават през въздуха се абсорбират най-малко и дават най-голямо потъмняване на рентгенографията, докато обратно, калцият абсорбира по-голямата част от лъчите, затова костите изглеждат бели. Меките тъкани с изключение на мазнините, изглеждат с един нюанс на сивото на конвенционалната рентгенография. Мастите поглъщат по-слабо рентгеновите лъчи и изглеждат малко по-тъмни, отколкото другите меки тъкани.

Цени

Изследване Цена
*цените са с включен ДДС
Рентгенография на бял дроб (в една проекция) 25 лв.
Рентгенография на корем (в една проекция) 25 лв.
Рентгенография на череп (в една проекция) 20 лв.
Рентгенография на таз (в една проекция) 20 лв.
Рентгенография на гръбначен стълб (в една проекция) 20 лв.
Рентгенография на кости (в една проекция) 15 лв.
Рентгенография на стави (в една проекция) 15 лв.

Галерия