Спектър
Др. Константин Костадинов

Д-р Константин Костадинов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия и Чехия. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

 • 1995-1996 - Участъков терапевт в Трета Работническа болница.
 • 1996-2006 - Ординатор в отделение по Образна диагностика на Университетска болница "Царица Йоанна” - ИСУЛ
 • 2006-2009 - Управител на СМДЛ "Смарт"
 • 2009-досега - Управител на МДЛ "Спектър" ООД


Др. Иво Николов

Д-р Иво Николов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицинска академия в София през 1990 г. Придобита специалност по рентгенология в Медицинска академия – София през 1994г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия, Великобритания, Испания, Чехия и Австралия. Специализации по мускулоскелетна образна диагностика в Унгария, Италия, Австрия. Над 30 публикации по Образна Диагностика в списания в България и чужбина.

 • 1991-2001 – научен сътрудник в катедрата по образна диагностика на Военномедицинска академия – София
 • 2001-2012 – завеждащ отделение по компютърна томография във Военномедицинска академия - София
 • 2012-2013 – завеждащ отделение по конвенционална рентгенова диагностика в Университетска болница по сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" - София
 • 2013-досега – работи в МДЛ "Спектър" ООД


Др. Пламен Гецов

Д-р Пламен Гецов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет - Плевен през 2000 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2007 г. Завършва и Факултета по обществено здраве в Медицински университет гр. София през 2012 г.

Специализации по Образна диагностика и диференциална диагноза на гастроинтестиналния тракт при Медицински Институт на МВР. Стажове по онкология, онкохирургия и онкогинекология в отделение по хирургия при Междуобластен диспансер по онкологични заболявания - Враца

 • 2000-2002 - Отделение по кардиология и ревматология в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца
 • 2002-2004 - Отделение по образна диагностика в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца
 • 2004-досега - Клиника по образна диагностика в УМБАЛ "Царица Йоанна" / ИСУЛ - София


Др. Цонка Савова

Д-р Цонка Савова

специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Завършила Медицински университет - София през 1997 г. Придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина през 2006 г.

Преподава на студенти по медицина и специализиращи лекари. Преминала е курсове на следдипломна квалификация за високо специализирани дейности по лазертерапия, електродиагностика и електростимулация, постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави, екстензионна терапия, иглотерапия, курс по нервно-мускулни заболявания, невропатична болка, мануална терапия, клинична хомеопатия, неврална терапия. Член е на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, Дружеството по традиционна китайска медицина, Българската медицинска хомеопатична организация.

 • 1998-2005 - лекар-ординатор в СБДПЛР "Панчарево"
 • 2006-2007 - асистент-преподавател в УМБАЛ ”Александровска”, към Катедра по физикална медицина и рехабилитация на МУ-София
 • 2007-досега - Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ "Токуда Болница София"


Др. Бранимир Пенев

Д-р Бранимир Пенев

 

Завършва медицина с отличен успех през 1992г. в МУ Варна. През 1998 г. придобива специалност „Образна диагностика”. Притежава диплома по Неврорентгенология издадена от Европейската асоциация по неврорентгенология (ЕSNR). Курсове и специализации в България, Австрия, Турция, Гърция, Сърбия, Полша, Русия, Холандия. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.

Автор е на няколко научни публикации в областта на образната диагностика и е бил лектор в специализирани курсове и национални конгреси. Участвал е в работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на образната диагностика.

 • 1992-1993 – рентгенолог в Катедра по образна диагностика на ВМА София
 • 1993-1999 - рентгенолог в Отделение по образна диагностика на МБАЛ Русе
 • 1999-2003 - медицински представител
 • 2003-2009 - Управител на МДЛ „Скендиагностик“, Русе
 • 2009-2016 - рентгенолог в Клиника по образна диагностика на Токуда Болница София
 • 2016 – рентгенолог в МДЛ Спектър

Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по неврорентгенология (ESNR), Българската асоциация по радиология(БАР) и Българското дружество по кардио-торакална рентгенология(БДКТР).

Области на специализиран професионален интерес:

 • Образна диагностика на заболяванията на централната нервна с-ма
 • Образна диагностика на заболяванията на гръдния кош