Спектър
Доц. д-р Венелин Герганов

Доц. д-р Венелин Герганов

Клиника по неврохирургия, INI (International Neuroscience Institute), Hannover

Завършва медицина в Медицински Университет - София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия към МУ, София и в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия.

Провежда субспециализации в областта на хирургията на черепната основа, невроендоскопия, минимално-инвазивна и образно-ръководена неврохирургия (невронавигация), както и по спинална хирургия, в Австрия и в Германия.

Доц. Герганов е един от най-близките ученици и сътрудници на корифея на световната неврохирургия Проф. Маджид Самии. Учи питуитарна хирургия при проф. Рудолф Фалбуш, съдова хирургия при проф. Хелмут Берталанфи и ендоскопска трансназална хирургия при проф. Волфганг Драф. Cтарши лекар и завеждащ отделение в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия (директор проф. М. Самии). Доцент по неврохирургия в Медицински Университет Хановер.

Научна дейност:

 • Автор на 167 научни публикации и съавтор в 28 интернационални учебници/монографии, сред които и в най-авторитетния Youmans Neurological Surgery, както и на фундаменталната монография „Surgery of Cerebellopontine Angle Lesions“ (Samii M, Gerganov V).
 • Помощник главен редактор: Neurosurgical Review; Член на Редакционната колегия: Clinical Neurology and Neurosurgery; BioMed Research International; Neurosurgery Journal; Austi Journal of Surgery

Членство в медицински/научни дружества:

 • Европейска Асоциация на Неврохирургичните Дружества
 • Интернационално Дружество по Неврохирургия Маджид Самии
 • Германско Дружество по Неврохирургия
 • Българско Дружество по Неврохирургия
 • Европейско Дружество по Хирургия на черепната Основа
 • Германско Дружество по Хирургия на черепната Основа
 • Асоциация на Университетските преподаватели, Германия


д-р Николай Димитров

д-р Николай Димитров, д.м.

Завършва Медицински университет в София през 1995г. От тогава работи в Университетската болница по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" в Горна Баня – София. От 2012г. работи в Първа Ортопедична Клиника на болницата. Занимава се и с ендопротезиране на тазобедрената става.

Придобива специалност по „Ортопедия и травматология“ – през 2003г. До тогава се занимава с детска ортопедия, както с оперативна дейност, така и с ехографска диагностика на тазобедрените стави при новородените – в тази област е един от първите, занимаващи се в страната.

Провежда дългосрочен стаж в Университетските болници на Париж – Франция през 2001 - 2002г. В този период задълбочено се усъвършенства в изучаване на раменната хирургия – пробемите на раменната става, особено раменната артроскопия, като модерен миниинвазивен метод на лечение, решаващ патологията , свързана с „вадещото се рамо”, „замръзналото, сковано рамо”, скъсванията на ротаторния маншон, болките, свързани с претоварвания на рамото и др.

От тогава се занимава и с артроскопия на колянната става – проблемите на менискусите и връзките на коляното.

По същото време специализира в Бордо – Франция на тема хирургичните проблеми на предното ходило - деформациите, като халукс валгус ("извит палец") и др.

От 2003г. работи в Клиниката по Хирургия на горния крайник в Университитската болница. Занимава се с нестабилността на раменната, лакетната и гривнената стави, скъсванията на сухожилията и мускулите в областта на раменния пояс и горния крайник, счупванията на костите на горния крайник и последиците от тях, травмите на нервите и последиците от тях, счупванията и лезиите на връзковия апарат в областта на лакетната и гривнената стави, както и в областта на ръката, ендопротезиране на раменната и лакетната стави, както и ставите на пръстите.

През 2013г. защитава дисертация на тема „Руптурите на ротаторния маншон на рамото – артроскопско лечение” и придобива научна степен – Доктор по медицина.

Провел е дългосрочни специализации по артроскопия на раменната и колянната стави и хирургия на горния крайник в Париж, Бордо и Анси – Франция, Милано и Флоренция – Италия, Швейцария, Нейпълс – САЩ, Словения, Белград – Сърбия, Гърция, Полша. Специализирал е в Париж в областта на ехографската диагностика на проблемите на опорнодвигателния апарат.

Членство в медицински/научни дружества:

 • Българската Асоциация по Ортопедия и травматология
 • Българската Асоциация по Артроскопия и спортна травматология
 • Българската Асоциация по Детска ортопедия
 • Българската Асоциация по Хирургия на ръката и горния крайник