gerganov2

Професор Венелин Герганов

Завършва медицина в Медицински Университет - София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия към МУ, София и в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия.

Провежда дългосрочни субспециализации в областта на хирургията на черепната основа, невроонкология (детска и обща), минимално-инвазивна и образно-ръководена неврохирургия (невронавигация), както и по гръбначна/спинална хирургия в Австрия, Германия и САЩ.

Проф. В. Герганов е един от най-близките ученици и сътрудници на корифея и жива легенда на световната неврохирургия Проф. Маджид Самии. 

Професионална активност:

 • професор и старши лекар в International  Neuroscience Institute- Хановер, който е водещия в света център за лечение на комплескни неврохирургични заболявания (Center of excellence), в който се лекуват болни от над 100 държави. Основател и президент на институа е Проф. М. Самии.
 • професор към Клиниката по неврохирургия на  Медицински Университет Хановер
 • професор към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

Научна дейност:

 • Автор на 185 научни публикации и съавтор в 32 интернационални англоезични учебници/монографии, сред които и в най-авторитетния Youmans Neurological Surgery, както и на фундаменталната монография „Surgery of Cerebellopontine Angle Lesions“ (Samii M, Gerganov V).
 • Заместник главен редактор: International Neuroscience Journal; Член на Редакционната колегия: Clinical Neurology and Neurosurgery, BioMed Research International, Neurosurgery Journal и рецезент в много други.


Членство в медицински/научни дружества:

 • Европейска Асоциация на Неврохирургичните Дружества
 • Интернационално Дружество по Неврохирургия Маджид Самии
 • Член на Форума на младите неврохирурзи към Световната Федерация на Неврохирургичните
 • Дружества, 2005-2008г.
 • Германско Дружество по Неврохирургия
 • Българско Дружество по Неврохирургия
 • Европейско Дружество по Хирургия на черепната Основа
 • Германско Дружество по Хирургия на черепната Основа
 • Асоциация на Университетските преподаватели, Германия
 • Германско Дружество по Невромодулация


Научни грантове и награди:

 • Научно-изследователска стипендия на ÖAAD (Austrian Academic Exchange Office), Виена, Австрия, 07 - 12.1999 г.
 • Научно-изследователска стипендия на German Academic Exchange Office, Хановер, Германия, 09 - 12.2003 г.
 • Международна стипендия на Karl Storz за клинично приложение на невроендоскопията, 2006 - 2007 г.
 • Награда на Европейска Асоциация по Хирургия на черепната Основа, 6th International
 • Congress of the World Federation of Skull Base Societies and 10th European Skull Base Society
 • Congress, Брайтън, Великобритания, 16 - 19.05.2012 г.


Преподавателска дейност:

 • Университет Магдебург, Германия, 2007 – 2009 г.
 • Медицински Университет Хановер, Германия (от 2008 г.)
 • Член на PhD факултета на PhD програмата "Клинични невронауки" на International Neuroscience Institute Хановер и Техеранския Медицински Университет.
 • УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
 • Множество международни курсове и лекции за специализанти и неврохирурзи

 

pandev

Професор. д-р Румен Любенов Пандев

Завеждащ Отделение по Еднодневна хирургия, Секция „Ендокринна Хирургия” Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ”

ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО „ЕНДОКРИННА ХИУРГИЯ”  според критериите на EВРОПЕЙСКИЯ БОРД ПО ХИРУРГИЯ, (EUROPEAN BOARD OF SURGERY, DIVISION OF ENDOCRINE SURGERY) 

–  след положен изпит  през Април.2008г в Барселона  

един от 50 ендокринни хирурзи с подобен сертификат в Европа 

ВладееНемски, Английски и Руски език.  

   Професионално развитие: 

-03/1990 -12.1991г - Клиничен ординатор при II-ра Хирургия на МА-София 

-От 12/1991г - асистент в Клиниката по Ендокринна Хирургия на Медицински Университет -София 

 -1996г – Основател и секретар на Фондация “Ендокринни Тумори”, впоследствие “Символ на надеждата” с цел изграждане на Клиника с профил Ендокринна Хирургия. 

-18.Август.1999г – Виена- на Конгреса на International Society of Surgery(ISS) и  на International Association of Endocrine Surgeons(IAES)   заедно с 27 ендокринни хирурзи от 18 държави  участвува в учредяване на – „Международна Експертна Научна Група”с цел създаване на Европейска Асоциация по Ендокринна Хирургия 

 -Декември.2002г – Защита на дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином” 

 -Април. 2003г  – Виена – съвместно с 41 ендокринни хирурзи  от  17 Европейски  държави – е съучредител на Европейската Асоциация по Ендокринна Хирургия (European Society of Endocrine Surgeons(ESES)   www.eses.cc) 

-От Септeмври.2001г -2009г  

Основател и Медицински Управител на СХБАЛ”Символ на надеждата”- Немската Хирургична Клиника, в гр. Г.Делчев 

Въведен е модела на One-Day Thyroid Surgery, над 2000 тиреоидни операции. 

-Завеждащ Клиника по Еднодневна  хирургия, 

Секция „Ендокринна Хирургия” 

Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ” 

 Медицински Университет- София 

   Специализации:  

От 1995 до 2009гнад 18 специализации в Унив.Клиника по Хирургия-Виена,  Работна Група по Ендокринна Хирургия. 

Проф.д-р Бруно Нидерле 

 Май.2004г- специализация в Унив. Клиника по Хирургия- Пиза  

 Отделение по Ендокринна Хирургия- проф.д-р Пауло Миколи 

 Ноември.2004 и 2006г - Специализация и Операционен  Курс,  

Център по Минимално-Инвазивна Ендокринна Хирургия – гр.Есен, проф.д-р Мартин Валц. 

Април 2006г- Организира в Немска Клиника, операционен курс с международно участие на тема „Минимално инвазивна отворена тиреоидна хирургия” – гост-оператор  

Проф.д-р Бруно Нидерле (Виена). 

   Участия в Международни Конгреси: 

До 2011г- Изнесени общо 55 научни съобщения на различни форуми от които 32  на международни конгреси. 

1997г гр.Хале - На XVI Редовен Конгрес на Немската Асоциация на Ендокринните Хирурзи- присъдена I-ва награда. 

Приноси 

 • Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995г - материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996, Langenbeck`s Arch of Surgery 2003, 
 • Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при Медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с Фамилен Медуларен Карцином, материалът е публикуван в Дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”2002 
 • Въвеждане на Калцитониновия стимулационен тест при болни с Медуларен Тиреоиден Карцином материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997 
 • Въвеждане на Еднодневната Тиреоидна Хирургия в България - материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003, 
 • Прилагане на  операции на щитовидна жлеза без поставяне на      дренаж, за периода (2001 -2007г - 1656 пациенти)  
 • Въвеждане в България на Безкръвни Операции на Щитовидната жлеза -  Минимално Инвазивната Отворена Тиреоидна Резекция (2002г) и Минимално Инвазивната Видео-Асистирана Тиреоидна Резекция (2005г). 

Членство в научни организации: 

 • Член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  на  European Society of Endocrine Surgeons(ESES) 

Единствeн представител от Източна Европа в управителното тяло на Европейската Асоциация. 

 1. Председател на National Delegate Council на European Society of Endocrine Surgeons(ESES). 
 • Педставител на България в  Division of Endocrine Surgery   към European Board of Surgery  на European  Association of Medical Specialities (UEMS) 
 • Член на German Association of Endocrine Surgeons (CAEK) 
 • Член на International Society of Surgery(ISS) 
 • Член на International Association of Endocrine Surgeons(IAES) 
 • Член на International College of Surgeons 
 • Член на Работна Група по Ендокринна Хирургия - Виена  
 • Секретар на Работната Група по Ендокринна Хирургия към Българско Хирургическо Дружество 
 • Член на  Българското Хирургическо Дружество- Председател на Контролната Комисия при Българско Хирургическо Дружество 
 • Члена на  International Editorial Board of Balkan Medical Journal, The Official Journal of Trakya University Faculty of Medicine. www.avesyayincilik.com    
 • Члена на  International Editorial Board of Journal of Dialog in Endocrinology, The Journal of the Society of Dialog in Endocrinology. www.jde.endokrin.com 

ventsislav

Д-р Венцислав Тимушев

Завършва Медицински университет София през 1995 г. Придобива специалност Ортопедия и травматология. 

Започва своята кариера в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, където работи 8 години от 1996 г. до 2004 г. От 2004 г. до момента практикува в Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина “Проф. д-р Димитър Шойлев” в София.

Д-р Венцислав Тимушев е специалист по артроскопска и ендоскопската хирургия, и е един от последните ученици на спортния травматолог проф. Димитър Шойлев.

r-krasteva

Д-р Росица Кръстева

Дипломира се като лекар в Медицински университет, София през септември 1994 г. и има две специалности – Вътрешни болести (2001 г.) и Онкология (2005 г.). Специализирала е в университетски болници в Торино (Италия), Атина (Гърция), Мюнхен (Германия), Базел (Швейцария). От 1995 до 2012 г. работи в Клиниката по медицинска онкология към Университетска болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“ в София. От 2013 г. до 2014 г. работи в отделението по медицинска онкология в МБАЛ „Сердика“, София. От ноември 2015 г. оглавява отделението по медицинска онкология в Онкологичен център към МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище, а от септември 2019 г. е началник на Онкологичен център към МБАЛ Уни Хоспитал.

 

Консултант е в онкологични комитети в други болнични заведения в България. Професионалните и научните ѝ интереси са основно в областта на медицинската онкология (рак на млечната жлеза при млади жени, рак на белия дроб, колоректален карцином, гастроинтестинални стромални тумори). Има редица участия в национални и европейски конгреси и е активен член на Български лекарски съюз, Балкански съюз по онкология, Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО), Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO), Европейска общност по лъчелечение (ESTRO). Председател е на Клуб „Млад онколог“. Член е на Управителния съвет на BINO – Balkan Investigational Network of Oncology и на Управителния съвет на Фондация „Експерти срещу рака“. Автор на редица публикации в областта на медицинската онкология.

 

Д-р Кръстева е лауреат на престижната годишна награда на фондация Свети Иван Рилски за принос към здравеопазването за 2017 година в категория „Онкология“. Носител е на приза „Лекар на годината“ на МБАЛ Уни Хоспитал за 2018 година.  

klisurski

Доц. д-р Марко Клисурски

дм - специалист невролог

Завършва Медицински университет София през 1989 г. След дипломиране доц. Клисурски започва работа като лекар в Клиниката по Нерология към УМБАЛ "Царица Йоана – ИСУЛ“ София, където придобива клинични умения в продължение на 22 години. Първоначално е асистент, а след това главен асистент. Получава специалност по „Неврни болести“ през 1994 г. и защитава дисертация на тема: „Транскраниална доплерова сонография при болни със събарахноиден кръвоизлив“ през 2004 г. Специализация и обучение в Клиника "Кристиян Доплер" Залцбург, Австрия 2001 и 2004; и в Клиника по неврология в гр. Любек, Германия 2001. Хабилитация като доцент към Катедрата по неврология при МУ - София от 2012 г. Обучавал е студенти по медицина, специализанти по неврология и ОПЛ. Притежава над 90 публикации, публикувани предимно в български и някои международни списания и една монография. Владее В2 нива по английски, руски и немски език.

От 2012 до юни 2020 г. е завеждащ Отделение по неврология при Acibadem Сити Клиник Сърдечно - съдов Център УМБАЛ, София. Бил е председател на локалната Комисия за изписване на скъпостуващи медикаменти за лечение на множествена склероза по НЗОК. Oт юни до октомври 2020 провежда специализирано обучение и обмяна на опит като гост-лекар консултант в Клиника по неврология, Пуул Хоспитал Фоундейшън Тръст, гр. Пуул, OK.

Член е на Българското дружество по неврология, на Европейската Академия по Неврология (EAN), Европейското дружество по невросонология и церебрална хемодинамика (ESNSCH), на Световната организация за мозъчeн инсулт и Европейската организация за мозъчeн инсулт (WSO, ESO) и др.

Квалификации и субспециализация:

 • Клинична неврология
 • Невросонология и Доплерова сонография
 • Множествена склероза и Миастения гравис
 • Отоневрология и вестибуларни нарушения
 • Деменции и неврокогниция
 • Болести на движението, Главоболие
 • Лечение с Ботулинов токсин

Специални интереси в областта на диагностика, лечение и профилактика на:

 • Пациенти с мозъчен инсулт – консвервтивно и интервенционално лечение
 • Автоимунни заболявания (МС и МГр), полиневропатии (Синдром на Гилен -Баре)
 • Нарушения на вестибуларния апарат, равновесието и походката
 • Радикулопатии, Гръбначномозъчни компресии, периферни и централни парези
 • Болест на Алцхаймер и Паркинсон, атипичен паркинсонизъм и ЛАС
 • Мигрена и главоболие; Тумори на ЦНС; Епилепсия
 • Нарушения на Съня; Ехография на мускули и периферни нерви
 • Неврози и функционални разстройства и някои редки заболявания на ЦНС

Телефони за контакт освен телефоните на Спектър:
GSM 1, Wiber, WhatsUp : + 359 885 630 610
GSM 2: + 359 985 584 801
Емайл: mklissurski@yahoo.com / mklisursski@gmail.com

zahariev

Д-р Захари Захариев

началник на отделението по Лъчелечение в Онкологичен център на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Д-р Захари Захариев – началник на отделението по Лъчелечение в Онкологичен център на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Д-р Захари Захариев се дипломира като лекар в Медицински факултет на Медицински Университет, София, през 1995 г. От 1996 г. започва работа като асистент в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, София. Придобива специалност „Лъчелечение” през 2001 г. и специалност „Онкология” през 2005 г. През 2013 г. е избран за лекар на годината в УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ, а от 2014 г. и за завеждащ отделение по „Лъчелечение и Метаболитна брахитерапия“ От 01.2016 г. е завеждащ на отделението по Лъчелечение към МБАЛ “Уни Хоспитал“.През 2017г. придобива магистърска степен по здравен мениджмънт

Специализира в университетските болници в Полша (Гливице, „Мария Склодовска Кюри“) , Дания (Копенхаген, „Рингхоспитал“), Италия (Рим, „Гемели“), Турция (Истанбул, „Ачи Бадем“ Маслак).

Професионалният опит на д-р Захариев включва: Експерт „Развитие и организация на Лъчелечението към Министерство на здравеопазването в България”; Консултант за тумори на глава и шия към Онкологичния комитет УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ София; Консултант за кожни тумори към Онкологичния комитет УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“; Консултант в онкологичните комитети към „Александровска болница”, болница „Св. Иван Рилски“, Дупница, болница „Стамен Илиев“, Монтана. Главен автор на националните стандарти по лъчелечение на „Тумори на глава и шия“ и „Тумори на уротелния тракт“.

Има над 50 публикации в наши и чужди списания, 9 цитирания и многобройни участия в конгреси у нас и в страната.

Той е активен член на Европейското дружество по Лъчелечение (ESTRO) и Европейското дружество по Медицинска онкология (ESMO), а така също и на Американското дружество по Лъчелечение (ASTRO). У нас членува в Гилдията на лъчетерапевтите в България и в Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО).

Д-р Захариев има 23 годишен опит като преподавател по специалността „Лъчелечение“ към Медицински Университет, София. От 2008 г. е лектор на основния курс по Лъчелечение.

Организатор и създател е на традиционната „Национална конференция по Радиохирургия“ в гр. Панагюрище.

Отличен е със „Специална награда на пациентите“ от Националните медицински награди `2019.

Областите на научен интерес на д-р Захариев са в сферата на:

 • Тумори на глава и шия: неконвенционално и хипо-фракциониране, акцелерирана радиотерапия. Съчетано химио-лъчелечение при органо-съхраняващо лечение или авансирали тумори;
 • Рак на млечната жлеза: неконвенционално фракциониране. Лъчелечение след органо-съхраняваща операция, мастектомия след поставен гръден имплант;
 • Ректални карциноми: пред- и след-оперативно химио-лъчелечение;
 • Радиохирургия при чернодробни тумори и метастази;
 • Радиохирургия на мозъчни тумори;
 • Радиохирургия при белодробни тумори и метастази;
 • Радиохирургия при простатен карцином;
 • Лъчелечение на доброкачествени и редки тумори.


Иновативните техники в лъчелечението, които прилага д-р Захариев, са:

 • Радиохирургия при простатен карцином с GPS навигационната система „Calypso“;
 • Радиохирургия със свободно дишане при белодробни и чернодробни метастази;
 • Лъчелечение със задържане на дишането при карцином на млечната жлеза;
 • Лъчелечение с интегриран боост при тумори на главата и шията.
drs

Второ мнение - Онкология

Д-р Росица Кръстева има придобити специалности по вътрешни болести и онкология. Специализирала е в университетски болници в Торино, Атина, Мюнхен, Базел. От 1995 до 2012 г. работи в Клиниката по медицинска онкология към Университетска болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“ в София. От ноември 2015 г. оглавява отделението по медицинска онкология в Онкологичен център към МБАЛ „Уни хоспитал “ в Панагюрище. Консултант е в онкологичните комитети към болница „Доверие”, „Хил Клиник” и много други болнични заведения в България.

Тя е председател на Сдружение Клуб Млад Онколог, активен член на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO), Български лекарски съюз, Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО), Европейска общност по лъчелечение (ESTRO) и Балкански съюз по онкология.

Проф. Кристиян Манеголд е един от водещите европейски онколози. Той има придобити специалности по онкология, вътрешни болести и хематология. Член е на Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб, професор в Хайделбергският унивеситет и е главен консултант към Университета в Майнхейм, Германия.

Онкологичните консултации тип Второ мнение, които тези специалисти предлагат са на много високо ниво. Те помагат на пациентите, след предварително преглеждане на документацията от изследвания, епикризи и др., да получат информация за най-съвременните средства за лечение на рак, както и предложения за иновативни терапии. Консултациите могат и да убедят пациента, че следва най-добрия план за терапия, което също е много важно от психологическа гледна точка и е част от лечението.

За повече подробности относно протичането на консултациите и необходимите документи, моля позвънете на телефон 0889 407225 или да изпратите имейл на spectar.oncology@gmail.com

ЦЕНОРАЗПИС НА КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Наименование

Цена в лева

42.01 Лекарски преглед от неврохирург проф. Венелин Герганов 180
42.02 Инфилтрации под КТ контрол – 1 зона 250
42.03 Инфилтрации под КТ контрол – 2 зони 350
43 Лекарски преглед от енокринен хирург проф. Румен Пандев 150
44 доц. Марко Клисурски -
44.1 Комплексна първична консултация, вкл. ултразвуково изследване 150
44.2 Дуплекс и Доплер сонография на екстракраниални артерии 100
44.3 Първичен преглед 100
44.4 Отоневрологично, невропсихологично изследване 100
44.5 Паравертебрална медикаментозна блокада 85
44.6 Вторичен преглед 70
45.01 Лекарски преглед от ортопед-травматолог д-р Венцислав Тимушев /първичен/ 80
45.02 Лекарски преглед от ортопед-травматолог д-р Венцислав Тимушев /вторичен/ 40
45.03 Плазмотерапия – 3 броя 550
47 Лекарски преглед от онколог д-р Росица Кръстева 130
48 Лекарски преглед от онколог д-р Захари Захариев 130