Спектър
  • Image 01
  • Image 02

ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРАВЯТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС И ДАДЕНО НАЗНАЧЕНИЕ ОТ ЛЕКАР.

Ние сме екип от специалисти по образна диагностика, специализирали и работили във водещи Университетски болници. Нашата цел е да предоставим на пациентите си качествена услуга, съобразена с всички правила и стандарти на добрата медицинска практика. Ние смятаме, че индивидуалният подход към проблемите и състоянието на всеки пациент е изключително важен и задължителен в нашата работа. В нашите диагностични центрове предлагаме пълен спектър от образни и други изследвания:


  • Центърът работи с НЗОК и доброволните здравноосигурителни фондове и няма ограничение за прием на пациенти от цялата страна и чужбина.

Диагностичен център Спектър / парк-хотел Москва

Центърът е оборудван с отворен магнитен резонанс Hitachi Aperto Lucent - най-мощният и най-новият отворен постоянен магнитен резонанс в света. Апаратът е произведен от технологичният лидер в тази област - фирма Хитачи и е на пазара от началото на 2012 година. Разположен е в единствения в България Фарадеев кафез със система за активна компенсация, която гарантира детекция и неутрализиране на външни смущения и постоянно добро качество на образите.

Отвореният дизайн на апарата (пациентът не влиза в тунел), позволява:
  • Значително по-добър комфорт за всички пациенти по време на прегледа заради отвореното пространство и значително по-нисък интензитет на шума при изследването.
  • Да се преглеждат по корполентни (едри) пациенти, които не могат да влязат в тунела.
  • Да се преглеждат пациенти с клаустрофобия (страх от затворени пространства).
  • Да се преглеждат деца - майката или някой от придружителите може да влезе и да стои до детето, да му говори и да има непосредствен контакт с него. По този начин се спестява на детето пълната анестезия.

Центърът разполага с нов рентгенографичен апарат със система за дигитализиране на образите, позволяваща постигането на изображения с по-добро качество при намалено лъчево натоварване.

Центърът разполага с кабинет за масаж, лечебна физкултура, мануална терапия и кабинет за иглотерапия, неврална терапия и хомеопатия.

Центърът разполага с апарат за лимфен дренаж.

На територията на центъра има разкрита регистратура за клинична лаборатория на Цибалаб.

Центърът разполага с два консултативни кабинета, в които нашите пациенти ще имат възможността да се консултират с водещи специалисти от отделните специалности след предварително записан на регистратурата час.

Нашето желание е да Ви предоставим пълния спектър от изследвания и консултации на добро ниво и с добра връзка между отделните специалисти. За нас е изключително важен индивидуалният подход към всеки пациент - достатъчно добро и достатъчно ясно дефиниране на проблема и предложение на различни варианти за решаването му.

Ние смятаме, че добрата медицина е резултат на добра екипна работа между отделните специалисти в интерес на пациента.