ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

GE SIGNA Pioneer - 3Т

Информация

Имаме удоволствието да ви представим нашия магнитен резонанс Signa Pioneer 3.0 Tesla. Нашата инсталация на този апарат беше четвъртата в Европа, като за него е закупен най-новият софтуер за целия спектър от изследвания. Използвайки по-кратки времена за сканиране, нашият Signa Pioneer 3Т резонанс увеличава комфорта на пациента, без да прави компромис с качеството. Стандартните образни изследвания протичат за между 15 и 30 минути. Високата резолюция на апарата изгражда по-детайлни изображения, което позволява да се идентифицират по-малки лезии и анатомични структури. Повишената пространствена разделителна способност на Signa Pioneer 3T позволява висококачествено изобразяване на съдовите структури в човешкото тяло. Апаратът има възможност за провеждането на висококачествени изследвания на:

  • Централна нервна система-мозъчни ангиографии,пълен спектър дифузия и перфузия, спектроскопия, трактография и измерване и мониториране на мозъчния обем на 16 структури в мозъка.
  • Изследвания с висока разделителна способност на черен дроб и панкреас, магнитно-резонансна холангиопанкреатография.
  • Изследване на бъбреци и надбъбречни жлези.
  • Изследване на тънки черва-ентерография.
  • Мултипараметрично изследване на репродуктивната система на жената с възможност за дифузия в малък обем с висока разделителна способност.
  • Мултипараметрично изследване на простатна жлеза.
  • Мускулно-скелетна система –увреждания на мускулите и ставите с възможност за картографиране на хрущяла и подтискане на артефактите от метални импланти.

Галерия

Видео