Магнитен резонанс

Обща инфромация

Информация

Магнитно резонансната томография (МРТ) е съвременен нерентгенов метод за послойно изобразяване на различни органи, части и структури в организма и е един от най-добрите начини за диагностика на опорно-двигателния апарат, заболявания на централната нервната система и на ендокринната система. Базира се на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, които се насочват към желаната част от тялото. Магнитно резонансната томография служи за визуализиране на части и области на тялото, без за това да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.

Този метод за диагностика може да се прилага за получаване на детайлни образи на нервната система, мозъка, гръбначния стълб, меките тъкани (които са затворени или заобиколени от костите), скелета, мускулите, ставите, мастната тъкан и др. Приложим е често при налични травми и разкъвания – при проблеми с кости, хрущяли, сухожилия. МРТ се използва и за диагностициране на мозъчни тумори и инсулти.

В определени случаи, при изследване с МРТ, се налага използване на контрастно химическо вещество, за да се увеличи контраста на изображението, от което може съвсем рядко да се получат странични нежелани реакции като гадене и алергии.

Използването на въпросното вещество при бременни жени не е желателно, за да не премине през плацентата и да навлезе в кръвоносната система на плода. Изхожда се от съпоставка на потенциалните рискове и ползи според всеки конкретен случай.

МДЛ „Спектър“ ООД разполага с три апарата за Магнитно резонансната томография (МРТ):

 • GE Signa Pioneer 3.0T
 • Siemens Magnetom Sola 1.5T
 • Hitachi Aperto Lucent – отворен магнитен резонанс

Въпроси и отговори

Изследването се счита за безвредно. Във връзка с това, че по време на изследването се намирате в магнитно поле с висока напрегнатост, Ви предлагаме нашата бланка за информирано съгласие. Ако отговорът на някой от въпросите е „да” е желателно да се обадите по телефона и да обсъдите с лекар възможно ли е провеждането на изследването.

Идвайки на изследване, е добре да сте свалили предварително всякакви метални аксесоари и накити (пиърсинг, обеци, очила, часовници и т.н.) от която и да е част от тялото. Желателно е дамите да са без грим. Възможно е да се наложи отстраняването и на козметични вещества и продукти, които биха попречили на изследването. В случай на имплантирани метални шини, пластини, щифтове, изкуствени крайници, с наличие на травми и метални частици в организма (шрапнели, куршуми, стружки), както и наличие на всякакви електронни устройства в тялото (пейсмейкъри, изкуствени сърдечни клапи), специалистите извършващи ЯМР, трябва да бъдат предварително уведомени. Желателно е дрехите и бельото да са от естествени материи. Изкуствените материи влошават качеството на образите и се налага дрехите да бъдат свалени. Ако се налага използването на контрастно вещество е желателно:

 • да не сте се хранили поне 3 часа преди изследването;
 • ако имате алергия към храни и лекарства е желателно да направите консултация с алерголог и по направена от него схема предварителна медикаментозна подготовка;
 • след изследването е желателно да приемате повече течности - поне 2 литра през първото денонощие;
 • след изследването не е желателно да консумирате алкохол.
Изследването се счита за безвредно и ако има предписание от лекар няма ограничение за броя и честотата.
След като бъдете позиционирани в апарата е желателно да не движите изследваната част от тялото, защото това би влошило качеството на образите и би наложило повтарянето на част от сериите, което ще доведе до по-продължително време за изследване и по-некачествени образи, затрудняващи лекаря да постави правилната диагноза.
Едно стандартно изследване продължава между 15 и 45 минути. Понякога се налага използването на допълнителни секвенции (серии). При контрастните изследвания времето се удължава, тъй като част от сериите се правят без контраст и след това се повтарят с контраст.
Няма осезаемо пряко въздействие върху сетивата на пациента, като изключим звука от работата на апарата, който се променя при различните секвенции, като сила и честота. Самото изследване се понася лесно, тъй като магнитното поле и радиовълните не се усещат и не причиняват неприятни усещания. Като цяло се приема, че ЯМР не създава рискове за здравето на пациента и не дава странични ефекти.
Нашите апарати са "отворени" - пациентът не се вкарва в тунел и при голяма част от пациентите страхът е преодолим. Отвореният дизайн на апаратите ни осигурява значително по-добър комфорт за всички пациенти по време на изследването.

Тесла е единица мярка за напрегнатост на магнитното поле. Напрегнатостта на магнитното поле е един от компонентите за получаване на добри образи при изследването. Другите компоненти са:

 • Хомогенност на магнитното поле.
 • Градиентите, които се използват.
 • Вида и възможнoстите на градиентните бoбини (антени), които се използват.
 • Вида на Фарадеевия кафез и до каква степен той екранира апарата от външни смущения.
 • Софтуер на апарата - година на производство и последно обновяване.
 • Квалификация на медицинския персонал - правилен подбор на протокол, комбинация от секвенции и равнини на изследване.

Високата напрегнатост на полето - над 1,5 Тесла е необходима за изледвания на гръден кош (сърце и медиастинум) и корем.

Цени

Магнитно-резонансна томография (МРТ)

Цена

 Магнитно-резонансна томография на една зона – нативно

420 лв.

 Магнитно-резонансна томография на една зона – с контраст

550 лв.

 Магнитно-резонансна томография на две зони – нативно

720 лв.

 Магнитно-резонансна томография на две зони – с контраст

850 лв.

 Контрастна материя за магнитен резонанс

130 лв.

 Инжектиране на контрастна материя на пациента

60 лв.