kostadinov

Д-р Константин Костадинов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия и Чехия. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

 

 • 1995-1996 - Участъков терапевт в Трета Работническа болница.
 • 1996-2006 - Ординатор в отделение по Образна диагностика на Университетска болница "Царица Йоанна” - ИСУЛ
 • 2006-2009 - Управител на СМДЛ "Смарт"
 • 2009-досега - Управител на МДЛ "Спектър" ООД
ivonikolov

Д-р Иво Николов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицинска академия в София през 1990 г. Придобита специалност по рентгенология в Медицинска академия – София през 1994г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия, Великобритания, Испания, Чехия и Австралия. Специализации по мускулоскелетна образна диагностика в Унгария, Италия, Австрия. Над 30 публикации по Образна Диагностика в списания в България и чужбина.

 

 • 1991-2001 – научен сътрудник в катедрата по образна диагностика на Военномедицинска академия – София
 • 2001-2012 – завеждащ отделение по компютърна томография във Военномедицинска академия - София
 • 2012-2013 – завеждащ отделение по конвенционална рентгенова диагностика в Университетска болница по сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" - София
 • 2013-досега – работи в МДЛ "Спектър" ООД
plamengecov

Д-р Пламен Гецов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет - Плевен през 2000 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2007 г. Завършва и Факултета по обществено здраве в Медицински университет гр. София през 2012 г.

Специализации по Образна диагностика и диференциална диагноза на гастроинтестиналния тракт при Медицински Институт на МВР. Стажове по онкология, онкохирургия и онкогинекология в отделение по хирургия при Междуобластен диспансер по онкологични заболявания - Враца

 

 • 2000-2002 - Отделение по кардиология и ревматология в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца
 • 2002-2004 - Отделение по образна диагностика в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца
 • 2004-досега - Клиника по образна диагностика в УМБАЛ "Царица Йоанна" / ИСУЛ - София
savova

Д-р Цонка Савова

специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Завършила Медицински университет - София през 1997 г. Придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина през 2006 г.

Преподава на студенти по медицина и специализиращи лекари. Преминала е курсове на следдипломна квалификация за високо специализирани дейности по лазертерапия, електродиагностика и електростимулация, постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави, екстензионна терапия, иглотерапия, курс по нервно-мускулни заболявания, невропатична болка, мануална терапия, клинична хомеопатия, неврална терапия. Член е на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, Дружеството по традиционна китайска медицина, Българската медицинска хомеопатична организация.

 

 • 1998-2005 - лекар-ординатор в СБДПЛР "Панчарево"
 • 2006-2007 - асистент-преподавател в УМБАЛ ”Александровска”, към Катедра по физикална медицина и рехабилитация на МУ-София
 • 2007-2019 - Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ "Токуда Болница София"
 • 2013- досега- ДЦ "Спектър"
branimirpenev

Д-р Бранимир Пенев

Завършва медицина с отличен успех през 1992г. в МУ Варна. През 1998 г. придобива специалност „Образна диагностика”. Притежава диплома по Неврорентгенология издадена от Европейската асоциация по неврорентгенология (ЕSNR). Курсове и специализации в България, Австрия, Турция, Гърция, Сърбия, Полша, Русия, Холандия. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.

Автор е на няколко научни публикации в областта на образната диагностика и е бил лектор в специализирани курсове и национални конгреси. Участвал е в работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на образната диагностика.

 • 1992-1993 – рентгенолог в Катедра по образна диагностика на ВМА София
 • 1993-1999 - рентгенолог в Отделение по образна диагностика на МБАЛ Русе
 • 1999-2003 - медицински представител
 • 2003-2009 - Управител на МДЛ „Скендиагностик“, Русе
 • 2009-2016 - рентгенолог в Клиника по образна диагностика на Токуда Болница София
 • 2016 – рентгенолог в МДЛ Спектър


Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по неврорентгенология (ESNR), Българската асоциация по радиология(БАР) и Българското дружество по кардио-торакална рентгенология(БДКТР).

Области на специализиран професионален интерес:

 • Образна диагностика на заболяванията на централната нервна с-ма
 • Образна диагностика на заболяванията на гръдния кош
dimova

Д-р Мина Димова

специалист по образна диагностика

Завършила Медицински университет в град София през. 2003 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2014г

Специализирани курсове по образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза и простатата в България, Дания и Англия.

Професионален път:

 • 2006-2015г – Лекар в отделение по Образна диагностика на Университетска болница "Лозенец” – гр. София
 • 2015-2016 – лекар в отделение по Образна диагностика „Първа градска болница“София
 • 2016-2019г- лекар в отделение по Образна диагностика на „Аджибадем Сити Клиник“-онкологичен център – гр. София
 • От януари 2019г - лекар в МДЛ“Спектър“


Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по неврорентгенология (ESNR), Българската асоциация по радиология(БАР) и Българското дружество по кардио-торакална рентгенология(БДКТР).

Области на специализиран професионален интерес:

 • Образна диагностика и профилактика на заболяванията на млечната жлеза
avatar

Д-р Стоянка Динева

Завършила Медицина през 1990 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет - София през 2002г. Завършва и Факултета по обществено здраве в Медицински университет - София през 2013г.

Специализации и курсове по Образна диагностика в Медицински университет - София и Медицински Институт на МВР. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

Професионален път:

 • 1992-1998 - Отделение по образна диагностика и неотложна помощ в МБАЛ - Габрово
 • 1998-2004 - Отделение по образна диагностика в ДКЦ 16 – София.
 • 2004-2008 - Клиника по образна диагностика в УМБАЛ "Царица Йоанна" / ИСУЛ – София
 • 2008-досега – Клиника по образна диагностика в Медицински институт на МВР-София


Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по диагностика на гърдата (EUSOBI).

prancheva

Д-р Боряна Пранчева

Специалист по образна диагностика

Завършила Медицински университет - София през 1991г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 1995г.

Специализирала е голяма част от съвременните методи по Образна Диагностика в страната и чужбина. Владее английски език.

Професионален път:

 • 1991 – 1994г. - лекар – ординатор в Катедрата по Образна Диагностика във ВМА – София.
 • 1995г. до 1999г. - асистент в Катедрата по Образна Диагностика в Университетска болница – „Царица Йоанна”
 • 1999г. до 2012г. – рентгенолог в Клиниката по Компютърна и Магнитно – Резонансна Томография към Катедрата по Образна Диагностика във ВМА – София.
 • 2012 до 2020г. - рентгенолог в Клиниката по Образна Диагностика в болница Токуда.
 • 2020 до сега. - рентгенолог в МДЛ ‘Спектър‘
mutafchiiski

Д-р Владимир Атанасов Мутафчийски

Завършва медицина през 2014 г. в МУ Варна. През 2019 година придобива специалност „Образна диагностика“. Курсове и научни публикации в България, Австрия и Португалия.

Пълноправен член на Европейската асоциация по рентгенология (ESR), Eвропейската асоциация по мускулоскелетна рентгенология(ESSR), Българската асоциация по рентгенология(БАР).

Области на професионален интерес:

 • образна диагностика и заболявания на мускулноскелетната система
 • образна диагностика и заболявания на централната нервна система


Професионален път:

 • 2014-2015 г.- стажант в Катедра по образна диагностика- УМБАЛ „Стоян Киркович“- Стара Загора
 • 2015-2022 г.- специализант и специалист в УМБАЛ „ Александровска“ ЕАД
 • 2020 г.- рентгенолог в МЦ“Годеч“
 • 2022 г.- рентгенолог в МЦ „Спектър“
marinov

Д-р Калоян Маринов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет гр.Плевен през 2009г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2016 г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Германия и България. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

 

 • 01/2010-12/2016 - Лекар специализант по Образна диагностика в болница в МБАЛ ‘‘Русе‘‘, град Русе, България
 • 12/2016 -12/2017 - Лекар специалист по Образна диагностика в болница в МБАЛ ‘‘Русе‘‘, град Русе
 • 01/2018-06/2018 - Хоспитант в отделение по Образна диагностика в болница ‘‘ Medius Klinik, Ruit Ostfildern, Щутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия
 • 06/2018-04/2022 - Лекар специалист по Образна диагностика в болница ‘‘ Medius Klinik, Ruit Ostfildern, Щутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия
 • 05/2022-08/2022 - Лекар специалист по Образна диагностика в болница ‘‘Сърце и мозък ‘‘ град Бургас
  09/2022 до сега - Лекар специалист по Образна диагностика в МДЛ ‘Спектър‘
avatar

Д-р Георги Върбанов

специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет в София през 2017г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет в София през 2023г.

 • 2017 – Доброволец УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, Спешно отделение
 • 2017 – Доброволец УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Отделение по Образна Диагностика
 • 2017-2018 – Доброволец УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, Отделение по Образна Диагностика
 • 2017-2019 – Лекар УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, Спешно отделение
 • 2018-2023 – Лекар Специализант – Образна диагностика УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, Отделение по Образна Диагностика
 • 2023 – досега Лекар Специалист – Образна Диагностика УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, Отделение по Образна Диагностика
 • 2023 – досега Лекар Специалист – Образна Диагностика МДЛ „Спектър“ ООД