ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

С ОТВОРЕН ДИЗАЙН

Информация

Центърът е оборудван с отворен магнитен резонанс Hitachi Aperto Lucent. Апаратът е произведен от технологичният лидер в областта на постоянните отворени магнитни резонанси - фирма Хитачи и е на пазара от началото на 2012 година. Разположен е в единствения в България Фарадеев кафез със система за активна компенсация, която гарантира детекция и неутрализиране на външни смущения и постоянното добро качество на образите.

Стандартно изследването продължава от 30 до 45 минути, в зависимост от предполагаемия проблем и зоните, които трябва да се изследват и за които трябва да се съберат множество образи с диагностична цел. Отвореният дизайн на нашият апарат Hitachi Aperto Lucent му дава предимство пред традиционно „тунелните“ апарати при изследването на пациенти със следните характеристики и особености: 

  • Страдащи от клаустрофобия (по последнни данни около 30% от хората в световен мащаб страдат от клаустрофобия)
  • Отвореният тип на апарата предлага решение на трудностите с изследването на деца, поради възможността родителят да присъства и да има непосредствен контакт с детето. Това позволява отпадането на необходимостта от пълна анестезия на детето и произтичащите от нея потенциални усложнения!

Галерия