ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Siemens Magnetom Sola - 1.5Т

Информация

МДЛ „Спектър“ ООД има удоволствието да ви представи нашия най-нов магнитен резонанс Magnetom Sola 1.5 Tesla, произведен от Сименс. Апаратът Magnetom Sola 1.5Т е разработен от нулата с идеята да предоставя съвремeнни и иновативни решения в областта на образната диагностика. Апаратът позволява изследването на всяка една област на човешкото тяло благодарение на последната версия на софтуера на Сименс - SW syngo MR XA31A. Апаратът осигурява клинични предимства при провеждането на неврологични, ортопедични, онкологични, кардиологични, ангиографски и педиатрични изследвания както и при изследвания на тялото, на млечни жлези, на простата и на пелвиса. Magnetom Sola 1.5T е оборудван с уникалната BioMatrix технология, която позволява отчитането на характерните особености на всеки един отделен пациент и автоматично адаптиране към тях, така че да се получи оптимално изследване за всеки пациент. BioMatrix предлага следните основни предимства:

  • BioMatrix Sensors – чрез използване на интегрирани сензори става автоматично тригериране на физиологични показатели на пациента. Например сензорът за дишане е интегриран в пациентната маса и при позициониране на пациента на масата автоматично се отчита неговото дишане и се тригерира изследването спрямо дишането на пациента.
  • BioMatrix Tunners – допълнително шимване на бобините с цел получаване на по-добри образи от изследването и отлично подтискане на мастната тъкан.
  • BioMatrix Interfaces – с помощта на тъч екран и изкуствен интелект става бързо позицциониране на пациента.

МДЛ „Спектър“ ООД допълнително е закупил софтуерния пакет за изкуствен интелект на Сименс, който използва иновативните техники на Deep Learning и изкуствен интелект при реконстрикцията на образите – Deep Resolve, който включва две техники при реконструкцията на образните изследвания:

  • Deep Resolve Gain - техника за реконструкция на образите с итерактивно намаляване на шума, приложима за всички зони на тялото и съвместима с Multi Band техниката.
  • Deep Resolve Sharp - техника за реконструкция на образите базирана на изкуствен интелект, използващ дълбока невронна мрежа за намаляване на размерите на воксела чрез Deep Learning интерполация, приложима за всички зони на тялото и съвместима с Multi Band техниката.

Освен високото качество на изследванията и адаптирането към индивидуалните нужди и характеристика на всеки пациент, удобството на пациентите е друг основен фокус при Magnetom Sola 1.5T. Започвайки с позиционирането на пациента – масата слиза до ниво, което е ниско до пода, така че да е максимално удобно за всеки един пациент да се качи на нея. Magnetom Sola 1.5T също разполага с отвор на гентри от 70 см, което позволява достатъчно място за пациентите и използваните бобини. Основните изследвания (на глава и ортопедичните изследвания) се провеждат при редуциран шум от апарата до 97%, което драстично намалява стреса на пациентите по време на самото изследване. С оптимизиране на времето за провеждане на изследванията, 75% от тях са с продължителност от 15 до 20 минути, така че пациентите не се натоварват с дълго стоене в апарата. Има техники за изследвания с високо качество при кратко задържане на дишането, така че пациенти със затруднено дишане също могат да се изследват по по-добър и ефективен начин. Използваните бобини са леки и подвижни, така че не причиняват дискомфорт на пациентите. Magnetom Sola 1.5T се стреми да осигури висококачествено изследване като междувременно акцентира на необходимия комфорт за пациентите.

 

Официална страница на Magnetom Sola 1.5T: MAGNETOM Sola (siemens-healthineers.com)

Клинични проучвания свързани с Magnetom Sola 1.5T: MRI Case Studies, MRI Case Study, MRI Case (siemens-healthineers.com)

Галерия