Свържете се с нас

Диагностичен център Спектър се намира на територията на парк-хотел Москва. Работното ни време от понеделник до петък е от 07.00 до 20:00, събота от 08.00 до 16:00.

Адрес

ул. „Незабравка“ №25, 1113 София
Вдясно от Парк Хотел Москва

Телефони

02 494 0130

02 423 0726

0884 143 309

0884 143 308

0884 050 780

0884 143 354 (за физиотерапия и рехабилитация)

Email

info@spectarbg.com