КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Информация

На територията на центъра има разкрита регистратура за клинична лаборатория на Цибалаб - една от най-добре обурудваните лаборатории в страната и предлагаща едни от най-ниските цени. Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите седем дни в седмицата, с даване на готови резултати всеки ден. Вземането на биологичен материал (най-често кръв) се извършва от висококвалифицирани кадри в приятна и климатизирана обстановка. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет.

Лаборатория Цибалаб има договор и работи с НЗОК (Национална Здравно Осигурителна Каса). За повече информация, можете да посетите уебсайта на Цибалаб, като цъкнете на логото отдолу.

cibalab

 

Най-правените тестове в Цибалаб са под формата на пакети:

Макс мъже

 • СУЕ (ESR)
 • ПКК - 22 показателя
 • Глюкоза (Glucose)
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея (Urea)
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Билирубин - общ (Total Bilirubin)
 • Билирубин - директен (Direct Bilirubin)
 • Холестерол - общ (Total Cholesterol)
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Холестерол - VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglycerides)
 • АсАТ (GOT; ASAT)
 • АлАТ (GPT; ALAT)
 • Гама - ГТ (GGT)
 • Алкална Фосфатаза (Alkaline Phosphatase)
 • Калий (K+Potassium)
 • Натрий (Na+Sodium)
 • Са (общ калций)
 • Р (фосфор)
 • маркер tPSA

Макс жени

 • СУЕ (ESR)
 • ПКК - 22 показателя
 • Глюкоза (Glucose)
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея (Urea)
 • Пикочна киселина (Uric acid)Билирубин - общ (Total Bilirubin)
 • Билирубин - директен (Direct Bilirubin)
 • Холестерол - общ (Total Cholesterol)
 • Холестерол - HDL-Cholesterol
 • Холестерол - LDL-Cholesterol
 • Холестерол - VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglycerides)
 • АсАТ (GOT; ASAT)
 • АлАТ (GPT; ALAT)
 • Гама - ГТ (GGT)
 • Алкална Фосфатаза (Alkaline Phosphatase)
 • Калий (K+Potassium)
 • Натрий (Na+Sodium)
 • Са (общ калций)
 • Р (фосфор)
 • TSH (Тиреотропен Хормон)

Детска градина

 • ПКК (пълна кръвна картина)
 • СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите)
 • Урина-общо химично изследване и седимент
 • Изследване на фецес еднократно
 • Морфологични изследвания
 • Острица Ентеробиоза (скоч лента)

Спокойствие

 • anti-Syphilis - ELISA
 • СПИН (anti-HIV 1/2 antibodies)
 • Хепатит В (HBsAg)
 • Хепатит C (anti HCV)
 • anti Chlamydia trach. IgM
 • anti Chlamydia trach. IgG